Terugkoppeling

Onze Operationeel Manager heeft tenminste wekelijks contact met uw organisatie. Dit kan een relatief kort onderhoud zijn, het kan eveneens een uitvoerige bespreking zijn voorafgaand aan een voor uw onderneming belangrijke gebeurtenis waarbij alles tot in de puntjes geregeld dient te zijn.

De Operationeel Manager heeft in ieder geval dagelijks contact met de Security Manager van Secco Security op uw locatie. De Security Manager is het aanspreekpunt voor alle beveiligers op een locatie. Hij adviseert de planners over bepaalde aandachtspunten, kent uw onderneming en onderhoudt contacten met de afdelingshoofden of leidinggevenden waaronder de beveiliging ressorteert.