Meerwaarde

Door de opleidingsstructuur en de ervaringsopbouw van de individuele medewerkers staan wij garant voor een kwalitatief hoogwaardige beveiliger. Een allround inzetbare medewerker die uw en ons beleid uitdraagt om zowel onze als uw bedrijfsdoelstelling te garanderen.
Het beleid dat wij in overleg met de opdrachtgever voeren, is er op gericht om die medewerkers regelmatig te rouleren, zodat er altijd beschikt kan worden over ervaren en ingewerkte beveiligers op een locatie. Dit heeft meerdere voordelen voor de klant die altijd, ook in geval van ziekte of onvoorziene afwezigheid, kan beschikken over beveiligers die weten hoe een bepaald object draait, maar zeker voor de medewerkers die niet jaren aaneengesloten op een object routinematig te werk gaan.